• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vân tay, quê quán và số thẻ có thể không còn trên CCCD

Tại dự thảo Luật Căn cước công dân sửa đổi, Chính phủ đề xuất bỏ thông tin về vân tay trên thẻ, sửa đổi thông tin quê quán, thường trú thành nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú...

Chính phủ vừa có tờ trình gửi Quốc hội về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Dự thảo bao gồm 7 chương và 46 điều, dự kiến được trình Quốc hội xem xét và cho ý kiến tại kỳ họp tháng 5 và thông qua tại kỳ họp tháng 10 tới.

Đề xuất cấp CCCD cho người dưới 14 tuổi theo nhu cầu

Cụ thể, dự thảo quy định một số nội dung cơ bản được giữ nguyên như Luật Căn cước công dân năm 2014, bao gồm số định danh cá nhân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, cung cấp và cập nhật thông tin, tài liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Tuy nhiên, về nội dung thể hiện trên thẻ căn cước, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung theo hướng lược bỏ vân tay; sửa đổi quy định về thông tin số thẻ căn cước, quê quán, nơi thường trú, chữ ký của người cấp thẻ thành số định danh cá nhân, nơi đăng ký khai sinh, nơi cư trú...

Cơ quan soạn thảo cho biết việc thay đổi, cải tiến như trên để tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ căn cước và bảo đảm tính riêng tư của người dân.

Cùng với đó, các thông tin căn cước của người dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chip điện tử trên thẻ căn cước.

Đối với những thẻ căn cước công dân đã cấp thì vẫn còn nguyên giá trị sử dụng, không bị tác động bởi quy định này.

can cuoc 7 4

Chính phủ đề xuất bỏ vân tay thể hiện trên thẻ căn cước công dân. Ảnh: Hoàng Lam.

Về người được cấp thẻ căn cước, dự thảo Luật bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của họ và phục vụ công tác quản lý Nhà nước.

Tuy nhiên, việc cấp thẻ cho người dưới 14 tuổi sẽ được thực hiện theo nhu cầu, còn đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên là bắt buộc.

Ngoài ra, dự thảo Luật CCCD sửa đổi cũng bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của người dân vào thẻ căn cước, ngoài thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước.

Đồng thời, thẻ căn cước có giá trị sử dụng để cung cấp thông tin về người dân và tương đương việc xuất trình các giấy tờ đã được in hoặc tích hợp trong thẻ căn cước, do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Chính phủ cho biết việc này giúp giảm giấy tờ cho người dân, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện giao dịch dân sự, thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính như: Thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, số bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn....

Quy định thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi

Về trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định tách riêng trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi và người từ đủ 14 tuổi trở lên.

Theo đó, đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên, trình tự, thủ tục cấp cơ bản không thay đổi.

Đối với người dưới 6 tuổi, cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước trực tuyến trên cổng dịch vụ công.

Trường hợp người từ đủ 6 tuổi trở lên thì cha, mẹ hoặc người giám hộ phải đưa người đó đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận đặc điểm nhân dạng và thông tin sinh trắc học.

Về trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, dự thảo Luật cơ bản kế thừa các quy định của Luật Căn cước công dân năm 2014 và bổ sung quy định cấp lại thẻ được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Như vậy, người dân không phải đến cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục.

Cơ quan quản lý sẽ sử dụng thông tin đã cấp thẻ căn cước lần gần nhất để cấp lại thẻ căn cước cho người dân.

Về thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước, Chính phủ đề nghị sửa đổi theo hướng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý phải cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước cho người dân trong thời hạn 7 ngày làm việc.

Đây là quy định chung, áp dụng trên toàn quốc, không phân biệt theo địa bàn cư trú của người dân như Luật Căn cước công dân năm 2014.

Cùng với đó, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về căn cước điện tử. Cụ thể, mỗi công dân chỉ có một căn cước điện tử là tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Căn cước điện tử có giá trị sử dụng tương đương như việc sử dụng thẻ CCCD khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình căn cước...

Theo Zingnews

* Nguồn: https://zingnews.vn/van-tay-que-quan-va-so-the-co-the-khong-con-tren-cccd-post1419221.html